Sisukord  : 
Lasteaiast Rühmad Õppetöö Menüü Aitäh Kontakt

Uudised

Personal

Hoolekogu

Kodukord

Ajalugu

Lapsevanemale

Lastevanemate tasu

Dokumendid

Satish Kumar haridusest käte, südame ja peaga

Kuidas vanem saab last kooliks ette valmistada

Teie laps hakkas lugema

LIHTSAD VÕTTED LAPSE LUGEMA ÕPETAMISEKS

Kas laps on valmis kooli minema?

Orienteerumine ruumis ja ajas koolieelses eas

Inimese peatäi - mida on vaja teada

Nohust

Soovitusi lasteaiaga kohanemiseks

Sünnist küpse isiksuseni. Lugemist täiskasvanud õppija nädalaks

Artiklid ja lingid

Lasteaia järjekord

Lasteaeda vastuvõtu taotlus
Avaleht Lasteaiast Lapsevanemale Dokumendid Prindi

Dokumendid

Kose Lasteaed PäevaLill kinnitatud põhimäärus

Kose Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine

Kose Lasteaia tegevus- ja päevakava

Kose Vallavalitsus nr 11-9/686 "Harmi Põhikooli Habaja Lasteaia ümberkorraldamine Kose Lasteaiaks"

Kose Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 384 "Harmi Põhikooli Habaja lasteaia ümberkorraldamine Kose lasteaiaks"

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Kose Lasteaia kodukord

Kose Lasteaia asjaajamiskord

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Kose Lasteaia põhimääruse muutmine

Kose Lasteaia põhimäärus

Lasteaia teeninduspiirkonnad

„Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine, toidupäevalt maha ja tagasi arvamine Kose valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine, toidupäevalt maha ja tagasi arvamine lasteaias

Kose Valla sotsiaaltoetused 

Kose Lasteaia Arengukava

 

Tagasi : Üles
www by c m a